Česko-slovenská konference pro všechny,
kteří chtějí vydělávat, když využívají energii

SHARE
YOUR ENERGY

9/6/2021

ON-LINE

ZAPOJTE SE Proč nesmíte chybět?

Přinášíme do Česka a na Slovensko inspiraci, která nastartuje
v energetice velké změny.

Trendy a inovace

Přijďte zjistit, jak vypadá budoucnost trhů s energetickou flexibilitou v Evropě a jakou roli budou hrát agregátoři.

1

Načerpejte zkušenost

Provedeme vás změnami, které Česko a Slovensko v souvislosti s novým řízením soustavy čekají a ukážeme, jak vydělat na spotřebě energií.

3

Buďte v obraze

Dozvíte se, jak zpeněžit změny a jak bez omezení provozu zvyšovat hodnotu vaší elektřiny obchodováním na spotových trzích.

2

Know-how od expertů

Networking s těmi nejpovolanějšími mezinárodními a domácími experty, kteří mají s tématy reálnou zkušenost. Uslyšíte případové studie z praxe.

4

BUĎTE U TOHO!

Třetí ročník setkání inovátorů v energetice

Účastní se české a slovenské průmyslové společnosti, které chtějí profitovat z nové příležitosti  energetické flexibility, inovátoři z energetických firem provozovatelé přenosové soustavy a zástupci agregátorů flexibility.

VYSTOUPÍ MEZINÁRODNÍ HOSTÉ A INSPIRATIVNÍ ŘEČNÍCI

Stanislav Chvála

CEO, Nano Energies

Rob Sherwood

Short Term Trading and Analytics Manager, Shell

Jon Ferris

Head of Flexibility and Storage, Delta-EE

Pavel Šolc

Člen představenstva, ČEPS

Blahoslav Němeček

Partner, Power & Utilities, EY

Michal Puchel

Člen představenstva, OTE

Jan Sulík

Místopředseda představenstva ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a TERMO Děčín

Ján Karaba

Riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Tomáš Mužík

Ředitel, Digital Energy Services

Ján Mišovič

Riaditeľ, Nano Energies SK

Alexandr Černý

ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

Andrej Juris

Predseda ÚRSO

Branislav Klocok

Výkonný riaditeľ, OFZ

Adam Moravec

Člen předsednictva, CZ Biom

Jiří Mrkus

Head of Power Plant, ŠKO-ENERGO

Petr Zahradník

Místopředseda představenstva Nano Energies, zakladatel Qminers

Martin Kašák

Ředitel sekce Energetický obchod, ČEPS

Tomáš Pastrňák

Ředitel, Energon Advanced Energetics

Pieter Vanbaelen

Product manager, future market development Elia

9/6/2021

ON-LINE PROGRAM

Flexibilita. Agregace. Podpůrné služby. Nový byznys. Budoucnost energetiky. Udržitelnost.

09:00-09:15 Zahájení

Share Your Energy: zpeněžte svou flexibilitu

Na český a slovenský trh přichází agregace flexibility pro podpůrné služby (PpS).

speaker-1

Stanislav Chvála

9:15-09:30 Keynote speech

Současný stav trhů s flexibilitou

Průběh implementace nového energetického balíčku CEP (Clean energy package) a jeho dopad na jednotlivé evropské země.

speaker-1

Jon Ferris

9:30-09:45 Keynote speech

Obchodování s flexibilitou v Evropě

Co se skrývá pod pojmem obchodování s flexibilitou a jak s ní můžeme obchodovat. Kde se v současné době nachází hodnota ve flexibilitě a co poskytovatelům flexibility přinese v příštích letech výhodu.

speaker-1

Rob Sherwood

9:45 - 10:00

Přístup Elia k otevírání energetických trhů pro demand response a behind-the-meter flexibility

Best-practice belgického TSO při úpravách trhů s podpůrnými službami s cílem umožnit zapojení flexibility ze spotřeby a agregované flexibility.

speaker-1

Pieter Vanbaelen

10:00-11:00 Panelová diskuse

Dynamický rozvoj trhů s flexibilitou

Mezinárodní platformy MARI A PICASSO, jejich vliv na trh s podpůrnými službami, DataHub a datové toky mezi subjekty na trhu, legislativní rámec ČR a SR, Demand Response a další témata.  

speaker-1

Pavel Šolc

speaker-2

Blahoslav Němeček

speaker-3

Alexandr Černý

speaker-4

Michal Puchel

speaker-5

Andrej Juris

11:00-11:15 Prezentace

Poskytování podpůrných služeb v rámci agregačního bloku

Přechod provozování kogeneračních jednotek od denního diagramu, přes flexibilitu až po poskytování podpůrných služeb v lokalitě Česká Lípa. 

speaker-1

Jan Sulík

11:15-11:30 Prezentace

Flexibilita v bioplynových stanicích

Potřebné technické úpravy bioplynových stanic pro splnění podmínek Podpůrných služeb.

speaker-1

Adam Moravec

11:30-11:45 Prezentace

Flexibilita ve strojírenském průmyslu

Demand Side Response, reálné zkušenosti s využitím flexibility a poskytováním podpůrných služeb pro SEPS. Konkurenční prostředí na velkoobchodních trzích.

speaker-1

Branislav Klocok

11:45-12:00 Prezentace

Využití elektrokotle v technologii Power2Heat k poskytování podpůrných služeb

Zkušenosti s projektem výstavby elektrokotle a jeho využití k poskytování podpůrných služeb mFRR. 

speaker-1

Jiří Mrkus

12:00-12:15 Prezentace

Optimální využití bateriových uložišť

Reálné zkušenosti s provozem stand-alone bateriových uložišť. Peak shaving, přetoky výroby obnovitelných zdrojů, podpůrné služby. 

speaker-1

Tomáš Pastrňák

12:15-12:20 Shrnutí

Shrnutí zkušeností z flexibilního řízení výroby a spotřeby

speaker-1

Stanislav Chvála

12:20-13:00 Diskuse Room 1

Praktická strana certifikace zařízení pro poskytování podpůrných služeb

Klíčové činnosti pro certifikaci agregačního bloku. Splnění podmínek kvality měření spolehlivosti a bezpečnosti datové komunikace, proces certifikace, vzdálené řízení.  

speaker-1

Tomáš Mužík

speaker-2

Martin Kašák

12:20-13:00 Diskuse Room 2

Kde se skrývá flexibilita

Identifikace vhodných technologií pro využití flexibility a poskytování podpůrných služeb v Čechách a na Slovensku.  

speaker-1

Ján Karaba

speaker-2

Ján Mišovič

12:20-13:00 Diskuse Room 3

Algoritmické obchodování v energetice a na finančních trzích

Současná role obchodování na krátkodobých a blokových trzích s elektřinou a jejich další vývoj. Vliv algoritmického obchodování v energetice na český trh s elektřinou, dopad na cenu elektřiny a budoucnost algoritmického obchodování.

speaker-1

Stanislav Chvála

speaker-2

Petr Zahradník

VAŠE VSTUPENKA DO VIRTUÁLNÍHO SÁLU REGISTRACE ZDARMA

POŘÁDÁME S PODPOROU NAŠICH PARTNERŮ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CHCETE SE DOVĚDĚT NĚCO NAVÍC?

Zaregistrujte se k zasílání novinek

POŘÁDÁME S PODPOROU NAŠICH PARTNERŮ