Adam Moravec

Člen předsednictva, CZ Biom

Adam Moravec v CZ Biom od roku 2013 vede sekci Bioplyn. Byl to těžký rok, kdy zákon o podpoře OZE zakázal další rozvoj OZE. Podílel se na rozvoji sdružení v nejvýznamnější profesní spolek bioenergetiky v ČR. Pomáhá členům orientovat se v provozní džungli sestávající z náročné evidence, legislativy, technologií a biologie. Zkušenosti z praxe pak využívá pro konzultace se státní správou a při úpravě stávající nebo tvorbě nové legislativy. Působí jako "tlumočník" mezi zemědělci, ekonomy a energetiky. Porozumění napříč různými profesemi získal v rodině, vzděláním a praxí. Vyučil se v oboru mechanik opravář zemědělských strojů a ve stejném oboru doplněným ekonomikou ukončil i Mendelovu univerzitu v Brně. U rozvoje bioplynu je v ČR od roku 2001, kdy začal působit jako poradce pro energetické využití biomasy. Ve společnosti TEDOM vedl oddělení obnovitelných zdrojů, později v ČEZ Obnovitelné zdroje mu byly svěřeny funkce specialisty pro biomasu, manažera rozvoje a jednatele dceřiné firmy. Obnovitelné zdroje v moderním pojetí vidí jako cestu k udržitelnosti a dekarbonizaci energetiky. Z jeho studií a článků je patrné, že využívat OZE se teprve ještě učíme s tím, že jsme zpohodlněli životem na cizí účet fosilních zdrojů a přitom obnovitelné zdroje jsou tak přirozené. 

11:15-11:30 Prezentace

Středa 9/6/2021

Flexibilita v bioplynových stanicích

Potřebné technické úpravy bioplynových stanic pro splnění podmínek Podpůrných služeb.