Alexandr Černý

ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

Alexandr Černý pracuje od června 2021 v Energetickém regulačním úřadě jako nový ředitel odboru, který se zaměřuje zejména na organizaci trhu v elektroenergetice a plynárenství. Před příchodem na ERÚ působil mnoho let jako ředitel pro oblast predikcí a nákupu komodit ve společnosti ČEZ Prodej a.s., kde byl mimo jiné zodpovědný za nastavení strategie a cenotvorby komoditních produktů, portfolio management a řízení nákupu komodit, včetně nastavení predikčních modelů a systémů. Alexandr zastupoval ČEZ Prodej v řadě pracovních skupin zabývajících se modelem trhu a regulací, mimo jiné byl členem “Customers & Retail Services Committee” Eurelectric. V letech 2020 a 2021 zastupoval obchodníky a dodavatele elektřiny v projektu Národního akčního plánu Chytré sítě zaměřeného na flexibilitu a agregaci. Dříve pracoval Alexandr jako senior konzultant a manažer ve společnostech Deloitte a KPMG. Alexandr vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na CERGE-EI v Praze absolvoval doktorské studium v oboru ekonomie.

10:00-11:00 Panelová diskuse

Středa 9/6/2021

Dynamický rozvoj trhů s flexibilitou

Mezinárodní platformy MARI A PICASSO, jejich vliv na trh s podpůrnými službami, DataHub a datové toky mezi subjekty na trhu, legislativní rámec ČR a SR, Demand Response a další témata.