Andrej Juris

Predseda ÚRSO

Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou
je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si priniesol dlhoročné pracovné skúsenosti z európskeho energetického priestoru a súkromnej i verejnej sféry - okrem iného pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, viceprezident konzultačnej spoločnosti NERA v USAči ako konzultant Svetovej banky, kde sa venoval analýzam tvorbe politík v oblasti regulácie a liberalizácie sieťových odvetví. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, Princeton University vUSA, aJacobs University v Nemecku.  Za správnu cestu považuje systémový a transparentný výkon regulácie, podporu konkurencie na rozvíjajúcich sa energetických trhoch, a integráciu inovatívnych riešení do systému regulácie ako základnú nevyhnutnosť pre rozvoj sieťových odvetví v SR.  

10:00-11:00 Panelová diskuse

Středa 9/6/2021

Dynamický rozvoj trhů s flexibilitou

Mezinárodní platformy MARI A PICASSO, jejich vliv na trh s podpůrnými službami, DataHub a datové toky mezi subjekty na trhu, legislativní rámec ČR a SR, Demand Response a další témata.