Branislav Klocok

Výkonný riaditeľ, OFZ

Branislav Klocok začal pracovať pre ferozliatinársky priemysel v roku 1999, kedy prvý krát nastúpil do spoločnosti OFZ, a. s.., kde zastával pozíciu v jej marketingových štruktúrach a zároveň prešiel pozíciami v oblasti financií, ekonomiky a plánovania. V roku 2006 začal pracovať pre mangánovú divíziu brazílskej spoločnosti Vale ako riaditeľ pre predaj v Európe. V roku 2012, keď opúšťal spoločnosť Vale, bol zodpovedný za predaj viac ako 2,5 mil. ton rúd a ferozliatin. Od októbra 2012 opäť pôsobí v OFZ, a. s. ako výkonný riaditeľ.

11:30-11:45 Prezentace

Středa 9/6/2021

Flexibilita ve strojírenském průmyslu

Demand Side Response, reálné zkušenosti s využitím flexibility a poskytováním podpůrných služeb pro SEPS. Konkurenční prostředí na velkoobchodních trzích.