Jan Sulík

Místopředseda představenstva ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a TERMO Děčín

Po úspěšném ukončení vysoké školy (Vysoká škola dopravy a spojů Žilina, obor Technika pracovního prostředí) působím od roku 1996 až dosud v teplárenských společnostech. 

V letech 1996 – 2008 Žatecká teplárenská, a.s.. Zde do roku 2001 na pozici Technicko-obchodní činnost a od roku 2001 Náměstek ředitele pro výrobu a rozvod tepla.

V letech 2008 – 2014 působení ve společnostech United Energy, a.s. na pozici Technický pracovník (do roku 2010) a posléze ve společnosti United Energy Invest, a.s. na pozici Investiční technik.

Od roku 2015 působení v holdingu MVV Energie CZ, a.s.. Zde do roku 2016 ve funkci místopředsedy představenstva společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a Českolipské teplo, a.s.. Od roku 2016 navíc ve funkci místopředsedy představenstva TERMO Děčín, a.s. Zodpovědnost za rezort Provoz a technické řízení. V současné době příprava pilotních projektů poskytování podpůrných služeb z kogeneračních jednotek v České Lípě a v Děčíně. 

Od roku 2012 člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení staveb. 

11:00-11:15 Prezentace

Středa 9/6/2021

Poskytování podpůrných služeb v rámci agregačního bloku

Přechod provozování kogeneračních jednotek od denního diagramu, přes flexibilitu až po poskytování podpůrných služeb v lokalitě Česká Lípa.