Jiří Mrkus

Head of Power Plant, ŠKO-ENERGO

Jiří Mrkus od roku 2013 řídí teplárnu ve společnosti ŠKO-ENERGO, která je výhradním dodavatel energií a služeb v oblasti energetiky ve všech závodech společnosti Škoda Auto. Celou profesní kariéru se pohybuje v energetice a disponuje dlouholetými zkušenostmi s provozem a údržbou energetických zařízení tepláren a elektráren, technologiemi fluidního spalování, parních turbín a řešením projektů v oblasti zajištění spolehlivosti, ekologizace a poskytování podpůrných služeb. Před příchodem do ŠKO-ENERGO působil v Teplárně Tábor na pozici technického ředitele a rovněž se účastnil uvádění do provozu elektrárenských kotlů s cirkulující fluidní vrstvou v Turecku. Vystudoval Technickou Univerzitu v Liberci, obor tepelná technika. 

11:45-12:00 Prezentace

Středa 9/6/2021

Využití elektrokotle v technologii Power2Heat k poskytování podpůrných služeb

Zkušenosti s projektem výstavby elektrokotle a jeho využití k poskytování podpůrných služeb mFRR.