Martin Kašák

Ředitel sekce Energetický obchod, ČEPS

Martin Kašák působí v oblasti energetiky od roku 2002, kde se v různých pozicích věnuje především oblasti regulace a pravidel trhu. Martin vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém. Od roku 2016 je ve společnosti ČEPS odpovědný za Energetický obchod, kam spadá zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb a rozvoj energetických trhů. V minulosti Martin působil na Energetickém regulačním úřadě jako zástupce ředitele odboru elektroenergetiky, následně ve společnosti ČEZ jako expert legislativy a trhu v zahraničních akvizicích a oblastech plynárenství a teplárenství. Před nástupem do společnosti ČEPS působil ve společnosti ČEPS Invest jako ředitel sekce Správa společnosti. 

12:20-13:00 Diskuse Room 1

Středa 9/6/2021

Praktická strana certifikace zařízení pro poskytování podpůrných služeb

Klíčové činnosti pro certifikaci agregačního bloku. Splnění podmínek kvality měření spolehlivosti a bezpečnosti datové komunikace, proces certifikace, vzdálené řízení.