Petr Zahradník

Místopředseda představenstva Nano Energies, zakladatel Qminers

Petr Zahradník se svými byznys partnery po škole nechtěli odejít do zahraničí a cítili potřebu aplikovat vědecké poznatky a vytvářet důmyslná a elegantní řešení zdánlivě nesrozumitelných problémů z Prahy. Založili proto firmu Qminers zaměřenou na vývoj software pro algoritmické obchodování, kterou Petr dodnes řídí. Později přidali i oblast strojové porozumění obrazu či textu. Petr Zahradník je absolventem ekonometrie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy z roku 2010.

12:20-13:00 Diskuse Room 3

Středa 9/6/2021

Algoritmické obchodování v energetice a na finančních trzích

Současná role obchodování na krátkodobých a blokových trzích s elektřinou a jejich další vývoj. Vliv algoritmického obchodování v energetice na český trh s elektřinou, dopad na cenu elektřiny a budoucnost algoritmického obchodování.