Stanislav Chvála

CEO, Nano Energies

Stanislav Chvála je od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o vytváření příležitostí pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů a rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí. Podílí se na tvorbě strategií a konzultací, které pomáhají firmám s přechodem na energetická řešení zajišťující dlouhodobou udržitelnost a uhlíkovou neutralitu. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví. Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester.

09:00-09:15 Zahájení

Středa 9/6/2021

Share Your Energy: zpeněžte svou flexibilitu

Na český a slovenský trh přichází agregace flexibility pro podpůrné služby (PpS).

12:15-12:20 Shrnutí

Středa 9/6/2021

Shrnutí zkušeností z flexibilního řízení výroby a spotřeby

12:20-13:00 Diskuse Room 3

Středa 9/6/2021

Algoritmické obchodování v energetice a na finančních trzích

Současná role obchodování na krátkodobých a blokových trzích s elektřinou a jejich další vývoj. Vliv algoritmického obchodování v energetice na český trh s elektřinou, dopad na cenu elektřiny a budoucnost algoritmického obchodování.