SHARE

YOUR

ENERGY

13/9/2022

ON-LINE PŘÍMÝ PŘENOS 

Budoucnost energetiky v regionu CEE očima odborníků. Přednášející z více než deseti evropských zemí.

NESTIHLI JSTE SHARE YOUR ENERGY?

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE Jak vyjít z energetické krize silnější?

Inovátoři, provozovatelé přenosových a distribučních soustav a další odborníci z oblasti energetiky se podělili o své znalosti, které nám pomohou podniknout akční kroky k lepší energetické bezpečnosti.

Zdražování energií a geopolitická nejistota

Jak se bude vyvíjet evropská energetika v nadcházejících měsících? O cenách energií a stabilitě dodávek bude diskutovat ředitel ukrajinské přenosové soustavy s českými experty na energetiku.

1

Agregace flexibility

Přechod na zelenější zdroje vyžaduje nové technologie. Proč se do budoucna neobejdeme bez agregace flexibility a jak se mohou zapojit větší i menší průmyslové podniky?

3

Podpůrné služby & elektrifikace

Jak podpůrné služby a integrace trhu podpoří zapojení obnovitelných zdrojů a pomůže vyrovnávat ceny na úrovni přenosové soustavy?

2

Trendy & inovace

Rezidenční flexibilita, blockchain, peer-to-peer trading nebo využití gravitace pro skladování energie. Jaké technologie mohou proměnit energetický sektor ve střední a východní Evropě?

4

Čtvrtý ročník setkání inovátorů v energetice

Účastnili se provozovatelé přenosových soustav (z České republiky, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Belgie a Ukrajiny), inovátoři z energetických společností, zástupci agregátorů flexibility a průmyslové podniky, které chtějí využít nových příležitostí.

VYSTOUPILI MEZINÁRODNÍ HOSTÉ A INSPIRATIVNÍ ŘEČNÍCI

Stanislav Chvála

CEO, Nano Energies

Michael Villa

Executive Director, smartEn

Andrii Nemyrovskyi

CEO, Ukrenergo Digital Solutions & Poradce pro CEO společnosti NPC “Ukrenergo”

David Kučera

CEO energetické burzy PXE

Pavel Vágner

Vedoucí odboru Řízení strategie a business development, ČEPS

Radek Hartman

Člen představenstva, ČEPS

Manuel Gálvez

European Affairs, Elia Group

Antun Andrić

Director of the electricity market at HOPS

Silvia Čuntalová

Vrchní ředitelka pro úsek SED a obchodu, SEPS

Peter Dovhun

Předseda představenstva a CEO, SEPS

Maciej Jakubik

EU affairs and Strategic Communication Expert, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Emanuel Ionita

Head of Planning and Analysis Dpt., Transelectrica

Tomáš Pastrňák

Ředitel, Energon Advanced Energetics

Charlie Blair

Managing Director, Gravitricity

Cristina Mata Yandiola

Location Head Europe, Powerledger

Siobhán McHugh

CEO, Demand Response Association of Ireland

Lurian Klein

Senior Innovation Developer, Cleanwatts

Stanislav Votruba

Vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce, a.s.

Nikita Dobrynin

Senior Program Manager infrastructure eMobility, ŠKODA AUTO a.s.

Libor Kolář

Vedoucí útvaru Management sítí a strategické projekty, EG.D

Vladimír Suchánek

Building Services Manager, MAKRO Cash & Carry ČR

Lukáš Hataš

Prezident Asociace pro elektromobilitu České republiky

David Brožík

COO, Nano Green

Jan Hicl

CPO, Nano Green

Prokop Čech

Consultant / Analyst, Nano Green

Tomáš Mužík

Ředitel ve společnosti Digital Energy Services, skupina Nano Energies

Ján Mišovič

Country Manager, Nano Energies Slovakia

13/9/2022

ON-LINE PROGRAM

12:30 - 12:45 | Zahájení

Zahájení Share Your Energy 2022 // EN

Energetický sektor v regionu střední a východní Evropy čekají změny. Na co bychom se měli připravit? Konferencí vás provede Stanislav Chvála, generální ředitel společnosti Nano Energies.

speaker-1

Stanislav Chvála

12:45 - 13:00 | Keynote přednáška

Jak flexibilní spotřeba urychluje přechod na čistou energii? // EN

záznam z konference

Cenová dostupnost energie i bezpečnost dodávek přestává být jistotou. Konferenci zahájíme diskusí o potenciálu spotřebitelské flexibility ta je z velké části nevyužitým, přitom spolehlivým, klimaticky šetrným a nákladově efektivním přístupem ke složitému problému.

Jak mohou provozovatelé soustav zajistit rozvoj efektivních trhů, aby naplno využili potenciál flexibility na straně poptávky?

speaker-1

Michael Villa

13:00 - 13:05 | Případová studie

Případová studie: MVV Česká Lípa // CZ+EN titulky

záznam z konference

MVV Česká Lípa: Účast na trzích s podpůrnými službami pomáhá udržet provoz MVV v České Lípě. Jednomu z největších výrobců a distributorů tepelné energie v Česku tak podpůrné služby zajišťují dostatek zdrojů pro poskytování služeb přes zimu.

13:05 - 13:50 | Panelová diskuze

Diskuze: Válka na Ukrajině, energetika jako zbraň, ceny komodit, energetická bezpečnost // EN

Jak zajistit energetickou bezpečnost pro Evropu v nejistých časech? Vysoké ceny komodit ovlivňují všechny úrovně ekonomiky. Podaří se nám snížit spotřebu plynu na nezbytnou úroveň, abychom se vyhnuli krizovým scénářům? A jaké kroky můžeme podniknout nyní, abychom snižovali rizika do budoucna?

speaker-1

Andrii Nemyrovskyi

speaker-2

David Kučera

speaker-3

Maciej Jakubik

speaker-4

Peter Dovhun

speaker-5

Pavel Vágner

13:50 - 14:05 | Případová studie

Případová studie: Demand Response Association of Ireland // EN

záznam z konference

Irsko & využití DSR: jak inovativní technologie DSR (odezva strany spotřeby) řeší energetickou bezpečnost v Irsku? A jak navrhnout pravidla trhu a systému tak, aby umožňovala významnější podíl flexibility na straně poptávky?

speaker-1

Siobhán McHugh

14:05 - 14:20 | Případová studie

Případová studie: Energon // EN

záznam z konference

Potřeba cenově dostupného skladování energie je nedílnou součástí energetické transformace. V této přednášce bude generální ředitel společnosti Energon diskutovat o různých možnostech použití baterií a strategiích implementace na základě zkušeností společnosti Energon s bateriovým úložištěm na úrovni sítě.

Investoři aktuálně považují bateriová úložiště za ziskový a nákladově efektivní prostředek k zajištění flexibility energetického systému. Jak může inovativní financování, jako jsou PPA smlouvy (Power Purchase Agreement), celý proces urychlit?

speaker-1

Tomáš Pastrňák

14:20 - 14:25 | Případová studie

Případová studie: Skleníky Maryša Velké Němčice // CZ+EN titulky

záznam z konference

Skleníky Maryša Velké Němčice: Jak nejlépe řídit skleník, aby zelenina rostla prakticky pořád? V tvrdonickém skleníku zelenina dozrává i za chladného počasí díky energetické flexibilitě a podpůrným službám.

14:25 - 15:15 | Panelová diskuze

Diskuze: Budování nízkouhlíkové sítě z pohledu evropských provozovatelů přenosové soustavy // EN

záznam z konference

Příští desetiletí je pro energetiku klíčové. Potřebujeme výrazně zvýšit množství obnovitelných zdrojů energie, zajistit energetickou bezpečnost pro celou Evropu. Budou nám zdroje stačit? A jaká je role plynu ve vyrovnávání sítě v celé Evropě? Jaké změny lze očekávat na trhu s flexibilitou, konkrétně v oblasti podpůrných služeb v nadcházejících měsících?

Druhý diskuzní panel obsadí zástupci operátorů sítí z Česka (Radek Hartman z ČEPS), Chorvatska (Antun Andrić z HOPS), Rumunska (Emanuel Ionita z Transelectrica), a Belgie (Manuel Gálvez z ELIA).

speaker-1

Manuel Gálvez

speaker-2

Antun Andrić

speaker-3

Radek Hartman

speaker-4

Emanuel Ionita

15:15 - 15:30 | Případová studie

Gravitricity: Jak gravitační skladování energie v důlních šachtách podpoří odchod od uhlí v České republice a střední Evropě // EN

záznam z konference

Nový přístup skotské společnosti Gravitricity ke skladování energie se zabývá změnou klimatu a problémem tzv. uvízlých aktiv (stranded assets). Vzhledem k rozsáhlé dekarbonizaci je nyní ideální čas zamyslet se nad novým využitím infrastruktury a prostoru bývalých uhelných dolů a podpořit tak odchod od fosilních paliv.

speaker-1

Charlie Blair

15:30 - 15:45 | Případová studie

Cleanwatts: Silnější pozice komunit při přechodu na obnovitelné zdroje energie // EN

záznam z konference

Jak zmírnit neustále rostoucí náklady a zabezpečit dodávky energií v době rozsáhlé dekarbonizace? Řešením této výzvy mohou být technologie na klíč od společnosti Cleanwatts. Stejně tak jako jejich zastřešující obchodní model REC, který umožňuje vytváření a provozování lokálních energetických komunit. Je načase, aby společnost přehodnotila svůj vztah k energii. Společnost Cleanwatts ukazuje jednu s možných cest k čistší, spravedlivější a udržitelnější budoucnosti.

speaker-1

Lurian Klein

15:45 - 16:00 | Případová studie

Powerledger: Jak lokální energetické trhy a peer-to-peer obchodování s energií prospívají distribuční síti // EN

záznam z konference

Kvůli transformaci energetiky se tradiční síť musí vyrovnávat s novými problémy. Nárůst počtu fotovoltaických panelů na rodinných domech a domácích systémů skladování energie vyžaduje účinné řízení celé sítě.

Powerledger poskytuje decentralizovanou platformu, která usnadňuje demokratizaci trhu s energií díky flexibilitě. Přináší nové zdroje příjmů pro lokální trhy s energiemi a tím urychlují další instalace obnovitelných zdrojů energie na straně domácností.

speaker-1

Cristina Mata Yandiola

16:00 - 16:05 | Shrnutí

Shrnutí Share Your Energy 2022 // EN

Uzavřeme anglickou část konference a otevřeme tu česko-slovenskou. Následují 4 panelové diskuze v českém a slovenském jazyce.

speaker-1

Stanislav Chvála

16:05 – 16:20 | Případová studie, Room 1

Flexibilitou ke snížení potřeby kapacity fosilních paliv: Role flexibility v energetice zítřka // CZ

záznam z konference

Prokop představí hloubkovou analýzu potenciálu flexibilních kapacit v České republice v oblasti průmyslu, bydlení, elektromobility, skladování a tepla. Studie posuzuje potenciál energetické flexibility ke snižování potřeby dodatečných zdrojů energie (např. zemního plynu jako přechodového paliva) a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů.

speaker-1

Prokop Čech

16:20 - 17:00 | Panelová diskuze, Room 1

Rezidenční flexibilita a budoucnost distribuční sítě // CZ

záznam z konference

Elektromobily, tepelná čerpadla, kotle a domácí zásobníky energie - to vše ovlivní energetické systémy blízké budoucnosti. Ty budou konečně více zaměřené na roli jednotlivých domácností.

Jak zpřístupnit energetickou flexibilitu spotřebiteli, umožnit mu tak aktivní účast na energetických trzích a vytvořit příležitosti k optimalizaci nákladů domácností?

speaker-1

Jan Hicl

speaker-2

David Brožík

speaker-3

Nikita Dobrynin

speaker-4

Stanislav Votruba

speaker-5

Libor Kolář

speaker-6

Lukáš Hataš

16:20 - 17:00 | Panelová diskuze, Room 2

Úloha podpůrných služeb na straně spotřeby (DSR) v české energetické síti // CZ

záznam z konference

Jak může český provozovatel přenosové soustavy dále integrovat a optimalizovat flexibilitu na straně poptávky s cílem vyrovnat náklady na energii? Jaký je potenciál ve flexibilitě na straně spotřeby a v jakém horizontu ho budeme potřebovat? A jaké jsou zkušenosti s agregací flexibility na straně firem?

speaker-1

Tomáš Mužík

speaker-2

Vladimír Suchánek

speaker-3

Radek Hartman

16:20 – 17:00 | Panelová diskuze, Room 3

Flexibilita a zajištění energetické bezpečnosti na Slovensku // SK

záznam z konference

V diskuzi představíme slovenský projekt PIAF, společný projekt SEPS, Nano Energies a Žilinské univerzity, který vznikl za podpory SSD - Stredoslovenska distribucna a.s. Jeho cílem je podpořit zavedení decentralizované agregace na Slovensku. Probereme také aktuální status doplňkových služeb na Slovensku, který má být oficiálně zahájen počátkem roku 2023. Expertní blok zakončíme debatou o tom, jak se mohou energetická aktiva na Slovensku účastnit trhů s podpůrnými službami a flexibilitou a jak z nich mohou těžit.

speaker-1

Ján Mišovič

speaker-2

Silvia Čuntalová

POŘÁDÁME S PODPOROU NAŠICH PARTNERŮ

POŘÁDÁME S PODPOROU MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

LONI SE NÁM TO POVEDLO

1000+

lidí nás sledovalo online

154 min

s námi průměrně účastníci strávili