Antun Andrić

Director of the electricity market at HOPS

Antun Andrić působí u chorvatského provozovatele přenosové soustavy (HOPS), v současné době pracuje jako Lead of the Market Department. Aktivně se podílí na přechodu energetické soustavy k zelenějším řešením, především prostřednictvím R&D projektů, tvorbou regulačních rámců a zaváděním nových technologií/procesů do běžného chodu provozovatele přenosové soustavy. Je členem různých národních i mezinárodních pracovních skupin (výbor pro trh ENTSO-E – člen, podskupina ENTSO-E Výroční zpráva o regulaci frekvence zatížení – svolavatel, CORE groups, národní výbor CIGRE C5 – trh s elektřinou a další) a podílí se také na přípravě mnoha národních i mezinárodních R&D projektů (např. Sedmý rámcový program – RP7, rámcový program Horizon 2020). V poslední době se zaměřuje na vyrovnávání rozvoje chorvatského trhu.

14:25 - 15:15 | Panelová diskuze

Úterý 13/9/2022

Diskuze: Budování nízkouhlíkové sítě z pohledu evropských provozovatelů přenosové soustavy // EN

záznam z konference

Příští desetiletí je pro energetiku klíčové. Potřebujeme výrazně zvýšit množství obnovitelných zdrojů energie, zajistit energetickou bezpečnost pro celou Evropu. Budou nám zdroje stačit? A jaká je role plynu ve vyrovnávání sítě v celé Evropě? Jaké změny lze očekávat na trhu s flexibilitou, konkrétně v oblasti podpůrných služeb v nadcházejících měsících?

Druhý diskuzní panel obsadí zástupci operátorů sítí z Česka (Radek Hartman z ČEPS), Chorvatska (Antun Andrić z HOPS), Rumunska (Emanuel Ionita z Transelectrica), a Belgie (Manuel Gálvez z ELIA).