Charlie Blair

Managing Director, Gravitricity

Charlie inovuje energetické systémy už více než 15 let. Vždy pracuje s technologiemi, které jsou na cestě k významnému růstu a narušení trhu v odvětví energetiky a teplárenství. Aktuálně působí jako generální ředitel společnosti Gravitricity Ltd, průkopníka podzemního skladování elektřiny.

15:15 - 15:30 | Případová studie

Úterý 13/9/2022

Gravitricity: Jak gravitační skladování energie v důlních šachtách podpoří odchod od uhlí v České republice a střední Evropě // EN

záznam z konference

Nový přístup skotské společnosti Gravitricity ke skladování energie se zabývá změnou klimatu a problémem tzv. uvízlých aktiv (stranded assets). Vzhledem k rozsáhlé dekarbonizaci je nyní ideální čas zamyslet se nad novým využitím infrastruktury a prostoru bývalých uhelných dolů a podpořit tak odchod od fosilních paliv.