Cristina Mata Yandiola

Location Head Europe, Powerledger

Cristina vede expanzi blockchainové platformy Powerledger pro decentralizovanou energetiku, flexibilitu sítě a certifikáty pro obnovitelné zdroje energie na evropském trhu. Díky rozsáhlým zkušenostem v oblasti decentralizovaných energetických systémů a integrace obnovitelných zdrojů energie do sítě je Cristina hnací silou společnosti Powerledger v oblasti decentralizovaných, dekarbonizovaných a odolných energetických systémů. V uplynulých deseti letech pracovala Cristina na optimalizaci a řízení obnovitelných zdrojů energie a jejich integraci do sítě ve společnostech Iberdrola, Fraunhofer Institute a Selco Foundation. Získala bakalářský titul v oboru energetické inženýrství na Technické univerzitě v Madridu a magisterský titul v oboru inženýrství udržitelné energetiky na Královském technologickém institutu KTH (Švédsko) a Technické univerzitě v Berlíně se specializací na transformaci energetických systémů a flexibilitu sítí. Cristina byla zařazena na seznam Forbes 30 pod 30 jako jedna z nejlepších lídryň v oblasti energetiky v Evropě.

15:45 - 16:00 | Případová studie

Úterý 13/9/2022

Powerledger: Jak lokální energetické trhy a peer-to-peer obchodování s energií prospívají distribuční síti // EN

záznam z konference

Kvůli transformaci energetiky se tradiční síť musí vyrovnávat s novými problémy. Nárůst počtu fotovoltaických panelů na rodinných domech a domácích systémů skladování energie vyžaduje účinné řízení celé sítě.

Powerledger poskytuje decentralizovanou platformu, která usnadňuje demokratizaci trhu s energií díky flexibilitě. Přináší nové zdroje příjmů pro lokální trhy s energiemi a tím urychlují další instalace obnovitelných zdrojů energie na straně domácností.