Emanuel Ionita

Head of Planning and Analysis Dpt., Transelectrica

Od roku 2006 pracuje v oddělení plánování a analýzy provozu rumunské NDC a od počátku se podílel na předpovědi přetížení v národní energetické síti na den dopředu, ověřování bezpečnosti provozu národní energetické sítě a řízení přetížení.

Poté převzal úkol dimenzování výkonových rezerv pro rumunského provozovatele přenosové soustavy a podílel se také na vypracování studií přiměřenosti na úrovni provozovatele přenosové soustavy, přičemž spolupracoval s renomovanými konzultanty z Rumunska i zahraničí.

V současné době se aktivně podílí na činnosti pracovních skupin ENTSO-E a také na implementaci evropských platforem pro výměnu energie v rumunské energetické soustavě (IGCC - již implementováno, PICASSO - v realizaci).

14:25 - 15:15 | Panelová diskuze

Úterý 13/9/2022

Diskuze: Budování nízkouhlíkové sítě z pohledu evropských provozovatelů přenosové soustavy // EN

záznam z konference

Příští desetiletí je pro energetiku klíčové. Potřebujeme výrazně zvýšit množství obnovitelných zdrojů energie, zajistit energetickou bezpečnost pro celou Evropu. Budou nám zdroje stačit? A jaká je role plynu ve vyrovnávání sítě v celé Evropě? Jaké změny lze očekávat na trhu s flexibilitou, konkrétně v oblasti podpůrných služeb v nadcházejících měsících?

Druhý diskuzní panel obsadí zástupci operátorů sítí z Česka (Radek Hartman z ČEPS), Chorvatska (Antun Andrić z HOPS), Rumunska (Emanuel Ionita z Transelectrica), a Belgie (Manuel Gálvez z ELIA).