Jan Hicl

CPO, Nano Green

Jan Hicl je spoluzakladatelem vývojářského studia S9Y, které se významně podílí na úspěchu startupu Instacover doma i v zahraničí. V rámci S9Y realizoval AI projekty pro Generali Česká Pojišťovna a zakázky pro Rohlík.cz nebo startupy Spendee či Stavario. První zkušenosti s produktovým managementem získal ve společnosti Socialbakers, kde se během pěti let stal vedoucím týmu produktových manažerů, kteří se starali o téměř 2 500 klientů po celém světě. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na Západočeské univerzitě v Plzni a od jara 2022 působí v Nano Green jako CPO. S týmem pracuje na sladění spotřeby uživatelů s fungováním naší planety: cílem je chytře využívat elektřinu když svítí slunce a fouká vítr.

16:20 - 17:00 | Panelová diskuze, Room 1

Úterý 13/9/2022

Rezidenční flexibilita a budoucnost distribuční sítě // CZ

záznam z konference

Elektromobily, tepelná čerpadla, kotle a domácí zásobníky energie - to vše ovlivní energetické systémy blízké budoucnosti. Ty budou konečně více zaměřené na roli jednotlivých domácností.

Jak zpřístupnit energetickou flexibilitu spotřebiteli, umožnit mu tak aktivní účast na energetických trzích a vytvořit příležitosti k optimalizaci nákladů domácností?