Lurian Klein

Senior Innovation Developer, Cleanwatts

Dr. Lurian Klein kombinuje odborné znalosti z oblasti inženýrství, sociálních a humanitních věd s cílem vést sociálně-technické inovace a podporovat systémové změny v oblasti energetiky. Jeho osobní vizí je posilování demokratických hodnot, podpora sdílené ekonomiky, boj s energetickou chudobou a nerovností, ochrana přírodního prostředí a pokrok v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

V rámci doktorského studia na MIT Portugal na Univerzity of Coimbra zkoumal peer-to-peer sdílení energie v komunitách využívajících obnovitelné zdroje energie.

Lurian Klein působí na pozici Senior Innovation Developer ve společnosti Cleanwatts – energetickém holdingu, jehož cílem je podporovat inovativní využívání čisté energie a zvyšovat energetickou účinnost prostřednictvím vlastních pokročilých digitálních technologií a platforem pro spolupráci. Ty zjednodušují, zesilují a urychlují dekarbonizaci komunitní energetiky po celém světě. Zodpovídá za koncepci a zavádění mnohamilionových (H2020 a Horizon Europe) R&D projektů v oblasti komunit využívajících obnovitelné zdroje energie, místních energetických trhů, energetických služeb orientovaných na spotřebitele, zapojení koncových uživatelů, vytváření sociálních hodnot, Energy Citizenship („energetické občanství“) atd.

Je také spoluzakladatelem a Chief Innovation Officer ve startupu EffiSummer, který podporuje aktivní roli spotřebitele v inteligentních energetických systémech.

15:30 - 15:45 | Případová studie

Úterý 13/9/2022

Cleanwatts: Silnější pozice komunit při přechodu na obnovitelné zdroje energie // EN

záznam z konference

Jak zmírnit neustále rostoucí náklady a zabezpečit dodávky energií v době rozsáhlé dekarbonizace? Řešením této výzvy mohou být technologie na klíč od společnosti Cleanwatts. Stejně tak jako jejich zastřešující obchodní model REC, který umožňuje vytváření a provozování lokálních energetických komunit. Je načase, aby společnost přehodnotila svůj vztah k energii. Společnost Cleanwatts ukazuje jednu s možných cest k čistší, spravedlivější a udržitelnější budoucnosti.