Maciej Jakubik

EU affairs and Strategic Communication Expert, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

V současné době pracuje ve společnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), kde se zabývá záležitostmi EU, strategickou komunikací a realizací advokačních strategií a mezinárodních projektů zaměřených na komunikaci. Předtím působil čtyři roky jako ředitel společnosti Central Europe Energy Partners (CEEP) v Bruselu. Jeho předchozí působení zahrnovalo práci pro polskou a evropskou veřejnou správu, včetně Ministerstva zahraničních věcí, Velvyslanectví v Moskvě, Delegace EU v Kyjevě, Ministerstva rozvoje a Kanceláře polského prezidenta, kde se zabýval především zahraničními záležitostmi a energetickou bezpečností.
Vystudoval Institut politických věd a Centrum východoevropských studií na Varšavské univerzitě. Je rovněž držitelem magisterského titulu v oboru evropských studií na College of Europe. Absolvoval různé kurzy zaměřené na energetiku a energetickou bezpečnost.

13:05 - 13:50 | Panelová diskuze

Úterý 13/9/2022

Diskuze: Válka na Ukrajině, energetika jako zbraň, ceny komodit, energetická bezpečnost // EN

Jak zajistit energetickou bezpečnost pro Evropu v nejistých časech? Vysoké ceny komodit ovlivňují všechny úrovně ekonomiky. Podaří se nám snížit spotřebu plynu na nezbytnou úroveň, abychom se vyhnuli krizovým scénářům? A jaké kroky můžeme podniknout nyní, abychom snižovali rizika do budoucna?