Michael Villa

Executive Director, smartEn

Michael Villa je výkonným ředitelem smartEn - Smart Energy Europe, evropského podnikatelského sdružení, které integruje decentralizovaná řešení přechodu na čistou energii. Do společnosti smartEn nastoupil v roce 2018 na pozici Head of Policy. Před nástupem do smartEn pracoval jako Senior Consultant a poskytoval specifická advokační služby klientům v EU a na Blízkém východě v oblasti energetiky. Vedl sekretariát mezisektorové podnikatelské organizace European Alliance to Save Energy (EU-ASE) a spolupracoval se společností Knauf Insulation jako poradce pro veřejné záležitosti v Itálii. Michael také pracoval v Evropském parlamentu pro kyperského poslance a na italském velvyslanectví v Kodani během konference OSN o změně klimatu COP15. Michael získal magisterský titul na Institutu evropských studií v Bruselu a bakalářský titul na Katolické univerzitě v Miláně.

12:45 - 13:00 | Keynote přednáška

Úterý 13/9/2022

Jak flexibilní spotřeba urychluje přechod na čistou energii? // EN

záznam z konference

Cenová dostupnost energie i bezpečnost dodávek přestává být jistotou. Konferenci zahájíme diskusí o potenciálu spotřebitelské flexibility ta je z velké části nevyužitým, přitom spolehlivým, klimaticky šetrným a nákladově efektivním přístupem ke složitému problému.

Jak mohou provozovatelé soustav zajistit rozvoj efektivních trhů, aby naplno využili potenciál flexibility na straně poptávky?