Richárd Balog

Director of System and Market Operations, MAVIR

Richárd Balog je ředitelem pro systémové a tržní operace ve společnosti MAVIR Ltd., která je maďarským provozovatelem přenosové soustavy. Richárd pracuje pro společnost MAVIR od roku 2008 na různých pozicích a díky tomu má mnoho zkušeností s provozními a technickými aspekty trhu s elektřinou. Ve své současné pozici je mimo jiné zodpovědný za bezpečný a spolehlivý provoz maďarské energetické soustavy včetně vyrovnávání soustavy a podpůrných služeb.

V roce 2008 absolvoval Budapešťskou technickou a ekonomickou univerzitu jako elektroinženýr se specializací na elektrotechniku. V tomto roce také zahájil svou kariéru ve společnosti MAVIR, kde zodpovídal za obchodování na krátkodobých trzích.

V letech 2016-2019 byl členem expertní skupiny provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav pod záštitou rady ENTSO-E. Úkolem této specializované expertní skupiny bylo rozvíjet spolupráci se sdruženími provozovatelů distribučních soustav s cílem usnadnit přítomnost aktivních spotřebitelů a distribuované výroby na trzích s elektřinou a vytvořit pro ně rovné podmínky.

Zastupuje provozovatele přenosových soustav v maďarské platformě provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav, kde je hlavním cílem koordinace těchto subjektů.