Silvia Čuntalová

Vrchní ředitelka pro úsek SED a obchodu, SEPS

Silvia Čuntalová je vrchní ředitelka úseku SED a obchodu ve společnosti Slovenská elektrizační přenosová soustava, a.s.

Do portfolia její činnosti patří zejména řízení nákupu podpůrných služeb, elektřiny ke krytí ztrát a pro vlastní spotřebu, potřebných pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy Slovenské republiky. Má dlouholeté zkušenosti v energetice. Působila ve Slovenských elektrárnách, Západoslovenské energetice, Středoslovenské energetice. Je expertem pro oblast regulace síťových odvětví. Má víceletou praxi ve vedoucích pozicích v rámci regulace a bohaté zkušenosti s vedením týmů, pracovních skupin a projektů. Je absolventkou Florence School of Regulation a Elektrotechnické fakulty Žilinské univerzity.

16:20 – 17:00 | Panelová diskuze, Room 3

Úterý 13/9/2022

Flexibilita a zajištění energetické bezpečnosti na Slovensku // SK

záznam z konference

V diskuzi představíme slovenský projekt PIAF, společný projekt SEPS, Nano Energies a Žilinské univerzity, který vznikl za podpory SSD - Stredoslovenska distribucna a.s. Jeho cílem je podpořit zavedení decentralizované agregace na Slovensku. Probereme také aktuální status doplňkových služeb na Slovensku, který má být oficiálně zahájen počátkem roku 2023. Expertní blok zakončíme debatou o tom, jak se mohou energetická aktiva na Slovensku účastnit trhů s podpůrnými službami a flexibilitou a jak z nich mohou těžit.