Siobhán McHugh

CEO, Demand Response Association of Ireland

Siobhán McHugh je CEO irské Demand Response Association, která na trzích s energiemi na irském ostrově zastupuje přibližně 700 MW. Siobhán má více než patnáctileté zkušenosti z energetického sektoru, pracovala pro společnost Aryzta, komisi pro regulaci veřejných služeb, operátora trhu a společnost EirGrid. V poslední době pracovala jako konzultantka v oblasti managementu se zaměřením na energetickou strategii, transformaci a realizaci velkých programů.

Členové Demand Response Association of Ireland (DRAI) se zavázali utvářet budoucnost flexibility energetické soustavy prostřednictvím rozvoje flexibility na straně poptávky na irském ostrově. Vzhledem k tomu, že Irsko usiluje o dosažení až 80% podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030, je příslibem organizace vedené průmyslem prosazovat rozvoj inovativních řešení flexibility na straně spotřeby, která jsou určena k řešení požadavku na flexibilitu celé soustavy.

DRAI zastupuje přibližně 700 MW na straně spotřeby ve stovkách průmyslových a komerčních odběrných míst na celém irském ostrově. Tyto lokality spravují členové asociace, z nichž každý se aktivně účastní trhů s kapacitou, systémovými službami a energií.

Asociace byla založena s cílem poskytnout jednotný hlas společnostem působícím v tomto prostoru, aby pomohla usnadnit účast na trhu s poptávkou a poskytla pohled na to, jak navrhnout pravidla trhu a systému, která mohou umožnit větší objemy aktivní účasti flexibilních zdrojů poptávky.

13:50 - 14:05 | Případová studie

Úterý 13/9/2022

Případová studie: Demand Response Association of Ireland // EN

záznam z konference

Irsko & využití DSR: jak inovativní technologie DSR (odezva strany spotřeby) řeší energetickou bezpečnost v Irsku? A jak navrhnout pravidla trhu a systému tak, aby umožňovala významnější podíl flexibility na straně poptávky?