Tomáš Mužík

Ředitel ve společnosti Digital Energy Services, skupina Nano Energies

Tomáš Mužík vede od roku 2017 českou pobočku Digital Energy Services, agregátora energetické flexibility v holdingu Nano Energies. Společnost pod jeho vedením řídí pro obchodní partnery desítky megawatt instalovaného výkonu. V Nano Energies pracuje od roku 2014, nejdřív na pozici analytika, později zastával pozici provozního ředitele. V minulosti působil ve společnosti TechSoft Engineering, kde se zabýval virtuálním prototypováním v oblasti vývoje a optimalizaci parních a vodních turbín. Titul Ph.D. získal na Fakultě strojní ČVUT.

16:20 - 17:00 | Panelová diskuze, Room 2

Úterý 13/9/2022

Úloha podpůrných služeb na straně spotřeby (DSR) v české energetické síti // CZ

záznam z konference

Jak může český provozovatel přenosové soustavy dále integrovat a optimalizovat flexibilitu na straně poptávky s cílem vyrovnat náklady na energii? Jaký je potenciál ve flexibilitě na straně spotřeby a v jakém horizontu ho budeme potřebovat? A jaké jsou zkušenosti s agregací flexibility na straně firem?