Ján Karaba

Riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Ján Karaba získal magisterský titul (Ing.) v odbore podnikové hospodárstvo a finančný manažment na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a magisterský titul (MSc.) v odbore obnoviteľná energia na Viedenskej technickej univerzite. Pracovnú kariéru zahájil ako projektový manažér v malom slovenskom podniku SolarEnergia, kde bol zodpovedný za development väčších pozemných fotovoltických projektov. Nakoniec sa stal riadiacim partnerom spoločnosti a pod jeho vedením spoločnosť teraz poskytuje služby facility managementu portfóliu 10 MWp FV elektrární a zároveň pôsobí ako systémový integrátor pre stredne veľké strešné FVE na Slovensku. Ján Karaba stál na čele rozvoja služieb EPC (energy performance contracting) v rámci spoločnosti, výsledkom čoho je niekoľko úspešne implementovaných projektov energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, vykurovania a chladenia. V roku 2013 vstúpil do Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) ako člen výkonného výboru a v novembri 2019 bol zvolený za riaditeľa asociácie, kde pôsobí až doteraz. Jeho hlavným zameraním je podpora rozvoja OZE na Slovensku a odstraňovanie prekážok, ktoré tento rozvoj brzdia alebo blokujú.