Jan Šefránek

ředitel Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce, ERÚ

Jan Šefránek absolvoval magisterské a doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a v rámci svých závěrečných prací se zabýval spolehlivostí a kvalitou dodávek elektřiny. Od roku 2008 pracuje na Energetickém regulačním úřadě, kde postupně působil v odboru elektroenergetiky, vedl oddělení statistiky a sledování kvality či oddělení strategie a inovací. V současné době je ředitelem Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce, do jejíž působnosti patří zejména tvorba regulatorního rámce v elektroenergetice, plynárenství i teplárenství, dohled nad trhy, podpora hospodářské soutěže, mezinárodní spolupráce a tvorba příslušné legislativy. Jan Šefránek je členem řady pracovních skupin a poradních orgánů v energetice. Pravidelně publikuje a aktivně se účastní konferencí a seminářů.

09:45-10:45 Panelová diskuse

Středa 9/6/2021

Dynamický rozvoj trhů s flexibilitou

Mezinárodní platformy MARI A PICASSO, jejich vliv na trh s Podpůrnými službami, DataHub a datové toky mezi subjekty na trhu, legislativní rámec ČR a SR, Demand Response a další témata.